Načítání...

FAQ FAQ

Studovat u nás, znamená zvolit si kvalitu, dostupnost, profesionalitu. Studovat u nás, znamená studovat bojové umění, ne sport či jiné napodobeniny! Agatsu Ryu je legitimní škola bojových umění. Chcete-li opravdovost, zvolte si nás.

Studenti získají vlastní sebejistotu v jakékoliv situaci, harmonii a vnitřní klid. Náš přístup prokazatelně zlepšuje psychickou odolnost i tělesné zdraví. Velkou přidanou hodnotou je pak nesporná schopnost pracovat s informacemi a využívat dostupných zdrojů k jejich ověřování. Agatsu Ryu poskytuje kromě bojového umění tedy určitý životní nadhled i moudrost. V Agatsu Ryu se studenti dále učí sebekázni, sebeovládání a schopnosti vnímání a koncentrace. Studenty vedeme k vyvážené pokoře, úctě, a asertivitě. Cílem studia je naučit se bránit a najít sebe sama. Stát se lepším a vyrovnaným, ohleduplným a spokojeným člověkem. Najít svou Cestu. Chce-li člověk pochopit druhé, včas přečíst, odhadnout, vycítit protivníkův záměr a ovládnout jej a porazit, musí nejprve poznat a ovládnout sám sebe. Porazit vlastní slabosti a strachy.

Bojová umění nepatří do sportovních disciplín. Účelem bojového umění není poměřování na soutěžích či zmiňovaných závodech.

Bojové umění není v žádném případě sportovní odvětví! V bojovém umění nelze získat žádné vítězství (tedy kromě vítězství nad sebou), tedy ani medaile či podobná ocenění. Bojová umění jsou kompletním nástrojem pro osobní rozvoj a technické dovednosti (umět se adekvátně bránit).

Reálná sebeobrana? Jestli se ptáte na to, zda jsou techniky plně funkční, tak ano. Jsou plně funkční – za předpokladu, že je student schopen je autenticky kopírovat a memorovat si je. A pokud se ptáte na to, zda si tu lámáme ruce pro to, abychom si dokázali, že techniky fungují, tak říkáme NE! Víme co cvičíme, víme proč to cvičíme a jakou máme metodiku. Nejsme tu od toho, abychom kohokoliv přesvědčovali. Techniky fungují, stejně jako dané bojové umění či sebeobrana. Jen je potřeba plně respektovat a řídit se pokynů učitele/mistra Agatsu Ryu.

V České republice a samozřejmě i ve světě existuje mnoho škol bojových umění či bojových sportů, které nejsou právně uznatelné. Další kapitolou jsou samozvaní mistři – cvičili krátkou dobu pod někým, ale brzy odešli, aby měli svou školu. To znamená, že nevystudovali daný styl dle požadavků (technicky, natož mentálně). Navíc většina škol bojových umění (sportů) nemá ani přesně daný směr činnosti (některé se navíc profilují jako „tradiční” a přitom vesele pořádají soutěže…)

“Legitimní školou bojových umění” máme na mysli především uznání japonskými mistry v daném oboru (bojovém umění).

Přijít můžete, ale daleko lepší bude zapojit se. První hodina je zdarma, tak proč toho nevyužít? Navíc, nejlepší je osobní zkušenost. Sledováním nic podstatného pro vás, nezjistíte.

Bojové umění v Agatsu Ryu je zaměřeno na kompletní osobnostní rozvoj a samozřejmě i bojeschopnost. Učí člověka nejen technicky, ale navíc mentálně a se zaměřením na osobní rozvoj. Sebeobrana má za cíl v co nejkratším čase naučit bránit se proti nejběžnějším útokům a napadením.

Bojové umění se učíte celý život, protože je to nikdy nekončící cesta. Pokud se bavíme ale striktně o tom, za jak dlouho budete schopen se bránit, pak vám odpovíme podobně: Záleží na tom, jaké bojové umění cvičíte, jak často cvičíte, jak intenzivně se tomu věnujete a v neposlední řadě pak záleží na tom, jak často se zúčastňujete akcí… To vše má vliv na váš postup, rozvoj a obranyschopnost.

Bojové umění lze v Agatsu Ryu praktikovat od čtyřech – pěti let až do doby, než tělo a zejména mysl řekne “končím”. :)) Záleží na tom, zda cvičit chcete. Vymlouvat se na věk není potřeba. začít totiž můžete v jakémkoliv věku. Pokud vás bojová umění lákají, přijďte mezi nás. Nebudete litovat.

Být s námi má smysl!

Chcete objevit umění boje Samurajů a stát se součástí týmu, který se řídí autentickými hodnotami bojových umění? Agatsu Ryu vám otevírá dveře do tohoto fascinujícího světa. Agatsu Ryu je vedená aktivními a zkušenými mistry bojových umění, kteří vám budou velkou oporou a umožní vám být lepším člověkem každý den!

První lekce vás nic nestojí, je naší dávkou inspirace pro vás. Přijďte a začněte svou cestu k sebezdokonalení
a vlastním bojovým dovednostem.