FAQ

Často kladené otázky

Kolik stojí Zápisné?

→ výši zápisného si můžete ověřit na této stránce.

Mohu zápisné platit měsíčně?

→ Můžete, ale není to pro vás výhodné. Rozhodně doporučujeme minimálně roční formu Zápisného.

Jaký je rozdíl mezi bojovým uměním a sebeobranou?

→ Bojové umění je zaměřeno na kompletní osobnostní rozvoj a samozřejmě i bojeschopnost. Učí člověka nejen technicky, ale navíc mentálně a se zaměřením na osobní rozvoj. Sebeobrana má za cíl v co nejkratším čase naučit bránit se proti nejběžnějším útokům a napadením.

Je bojové umění sport?

→ Bojové umění není v žádném případě sportovní odvětví. V bojovém umění nelze získat žádné vítězství (tedy kromě vítězství nad sebou), tedy ani medaile či podobná ocenění. Bojová umění jsou kompletním nástrojem pro osobní rozvoj a technické dovednosti (umět se adekvátně bránit).

Co mi dá studium bojového umění v Agatsu Ryu?

→ Studenti získají vlastní sebejistotu v jakékoliv situaci, harmonii a vnitřní klid. Náš přístup prokazatelně zlepšuje psychickou odolnost i tělesné zdraví. Velkou přidanou hodnotou je pak nesporná schopnost pracovat s informacemi a využívat dostupných zdrojů k jejich ověřování. Agatsu Ryu poskytuje kromě bojového umění tedy určitý životní nadhled i moudrost. V Agatsu Ryu se studenti dále učí sebekázni, sebeovládání a schopnosti vnímání a koncentrace. Studenty vedeme k vyvážené pokoře, úctě, a asertivitě. Cílem studia je naučit se bránit a najít sebe sama. Stát se lepším a vyrovnaným, ohleduplným a spokojeným člověkem. Najít svou Cestu. Chce-li člověk pochopit druhé, včas přečíst, odhadnout, vycítit protivníkův záměr a ovládnout jej a porazit, musí nejprve poznat a ovládnout sám sebe. Porazit vlastní slabosti a strachy.

Kdy je nejlepší začít studovat?

→ Nejlepší čas, kdy začít studovat bojové umění je právě teď. Podívejte se na další informace a přidejte se k nám ještě dnes!

Od kolika let berete nové studenty?

→ Běžně od pěti let. Horní hranice není omezena.

Cvičí všichni dohromady anebo máte hodiny oddělené?

→ Hodiny máme rozdělené do studijně-cvičebních skupin. Více zde.

V jakém prostředí cvičíte?

→ Naše cvičebna je speciálně uzpůsobená pro studium bojových umění. Dále disponujeme samozřejmě sociálním zařízením, šatnou, ale i kanceláří pro pohodlné a soukromé řešení všech záležitostí týkající se vašeho studia u nás.

Zúčastňujete se závodů, soutěží?

→ Bojová umění nepatří do sportovních disciplín. Účelem bojového umění není poměřování na soutěžích či zmiňovaných závodech.

Co to znamená, že cvičíte Koryu?

→ Pojmem Koryu („stará škola“ anebo také „starý styl“ ) označujeme všechna bojová umění, která vznikla před rokem 1868. V Agatsu Ryu tímto označujeme mimo jiné i způsob výuky. Ten se drží tradic a respektuje dědictví starých mistrů Budó (bojových umění).

Cvičíte reálnou sebeobranu a jsou vaše techniky reálné?

→ Reálná sebeobrana? Jestli se ptáte na to, zda jsou techniky plně funkční, tak ano. Jsou plně funkční – za předpokladu, že je student schopen je autenticky kopírovat a memorovat si je. A pokud se ptáte na to, zda si tu lámáme ruce pro to, abychom si dokázali, že techniky fungují, tak říkáme NE! Víme co cvičíme, víme proč to cvičíme a jakou máme metodiku. Nejsme tu od toho, abychom kohokoliv přesvědčovali. Techniky fungují, stejně jako dané bojové umění či sebeobrana. Jen je potřeba plně respektovat a řídit se pokynů učitele/mistra Agatsu Ryu.

Co znamená, že je Agatsu „legitimní školou bojových umění?"

→ V České republice a samozřejmě i ve světě existuje mnoho škol bojových umění či bojových sportů, které nejsou právně uznatelné. Další kapitolou jsou samozvaní mistři – cvičili krátkou dobu pod někým, ale brzy odešli, aby měli svou školu. To znamená, že nevystudovali daný styl dle požadavků (technicky, natož mentálně). Nejsou autentičtí, natož legitimní.  Většina škol bojových umění (sportů) nemá ani přesně vyspecifikovaný směr, činnosti (některé se navíc profilují jako „tradiční“ a přitom vesele pořádají soutěže…

Legitimitu má Agatsu Ryu potvrzenou japonskými mistry od roku 2017.

Kdo u vás vyučuje bojová umění a sebeobranu?

→ Seznam všech učitelů a asistentů najdete na této stránce.