Načítání...

Soutěž Soutěž

Pravidla soutěže na Facebooku o Dárkový poukaz na 1 měsíc cvičení v Agatsu Ryu

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je Agatsu Ryu, s.r.o. se sídlem Velká Dlážka 527/6, Přerov, 750 02, IČO 05597722, zapsaná pod spisovou značkou C 77274 u Krajského soudu v Ostravě (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@agatsuryu.cz, +420 734 205 000

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 20x “Dárkový poukaz na 1 měsíc cvičení v Agatsu Ryu”, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
 2. soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 3. společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 2. věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 13 let;
 3. adresa pro doručování v České republice;
 4. soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;
 5. dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.
 6. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 7. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
 8. Soutěže se nemůže zúčastnit student Agatsu Ryu.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​
  1. Dejte “Like / To se mi líbí” stránce Agatsu Ryu
  2. Dejte “Like / To se mi líbí” příspěvku se zadáním soutěže na stránce Agatsu Ryu.
  3. Napište nám do komentáře příspěvku se zadáním soutěže komentář, zda byste poukaz chtěli využít sami nebo byste jej někom chtěli věnovat (přičemž tyto osoby nemusíte označovat).
 2. Počet Vašich odpovědí je omezený na jednu.
 3. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 21.01.2024 do 15:00. Výherce pořadatel vyhlásí v pondělí 22.01.2024 do 20:00 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 1. o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 2. nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 3. v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 4. Soutěž má 20 výherců, každý z nich získá tuto výhru: “Dárkový poukaz na 1 měsíc cvičení v Agatsu Ryu”. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 5. Výherce soutěže může “Dárkový poukaz na 1 měsíc cvičení v Agatsu Ryu” začít čerpat nejpozději do 31.03.2024, kdy platnost zahájení čerpání poukazu končí.
 6. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele s přihlédnutí k náhodnosti výběru výherce soutěže.

Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:

 1. Napíše mu do zprávy na Facebooku a domluví se na termínu předání výhry, případně jiné formy předání výhry.
 2. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 14 dní od vyhlášení výsledků soutěže, výhercův nárok na vyzvednutí výhry tímto zaniká.
 3. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 7 dní losování nového výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 2. pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 3. pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 4. právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 5. pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 6. soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):

René Garcia, e-mail: garcia.r@agatsuryu.cz

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Být s námi má smysl!

Chcete objevit umění boje Samurajů a stát se součástí týmu, který se řídí autentickými hodnotami bojových umění? Agatsu Ryu vám otevírá dveře do tohoto fascinujícího světa. Agatsu Ryu je vedená aktivními a zkušenými mistry bojových umění, kteří vám budou velkou oporou a umožní vám být lepším člověkem každý den!

První lekce vás nic nestojí, je naší dávkou inspirace pro vás. Přijďte a začněte svou cestu k sebezdokonalení
a vlastním bojovým dovednostem.