OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU AGATSU RYU

Prosíme, seznamte se s obsahem této stránky.

V Agatsu Ryu, s.r.o. bereme ochranu osobních údajů vážně. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Není-li to výslovně uvedeno, Agatsu Ryu nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Standardní kontaktní formulář naleznete na těchto stránkách, případně na něj mohou tyto stránky odkazovat:

  • www.agatsuryu.cz
  • http://jsme.agatsuryu.cz
  • http://zapis.agatsuryu.cz
  • http://moje.agatsuryu.cz

a slouží osobám, které:

  • mají zájem o služby Agatsu Ryu,
  • mají zájem pro Agatsu Ryu pracovat nebo
  • zajímají jiné informace o Agatsu Ryu.

Povinná pole pro odeslání formuláře jsou: příjmení, jméno, e-mailová adresa zpráva pro Agatsu Ryu.

Osobní údaje:Jméno, příjmení, e-mail, zpráva, telefon
Získání osobního údaje:od subjektu
Zákonnost:souhlas subjektu
Účel:kontaktní informace, využitelné pro marketing (kontakt za účelem domluvy na první bezplatné hodině; domluvy ohledně schůzky apod.).
Informace o zpracování:Osobní údaje jsou zpracovávány jako kontaktní informace.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom Vás pouze informovali o produktech a službách, které splňují výše uvedené podmínky, a to máme-li k tomu Vaše svolení, dle oprávněného zájmu nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či náš majetek, našich zákazníků či jiných.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek či přístup a ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Budeme sice tzv. metodou double opt-in ověřovat Vaší identitu, ale své pověřovací údaje nesmíte s nikým jiným sdílet.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování, práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžete omezit rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, které o vás držíme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás. Dovolujeme si pro tento účel stanovit poplatek ve výši 200,- Kč. Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám překládat reklamu Portálu, zatímco si prohlížíte jiné stránky.

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však prosím na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat přes kontaktní formulář.

Aktualizováno: 07. 06. 2018