Načítání...

Agatsu Ryu, s.r.o. Agatsu Ryu, s.r.o.

WEB AGATSU RYU

Tyto webové stránky byly pro Vás připraveny, jsou spravovány a kontrolovány společností Agatsu Ryu s.r.o., se sídlem Velká Dlážka 527/6, Přerov, IČO 055 97 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77274. (dále jen „AR“).

Informace o AR a o třetích osobách, jenž jsou na těchto webových stránkách uvedeny, byly vypracovány s velikou péčí. Nicméně, nemůžeme zaručit naprostou úplnost a přesnost těchto informací. AR nepřijímá odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-maily odesílané z AR jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný z AR obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte. Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry.

AR nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. AR vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí zde uvedenými pravidly. Uživatel tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek AR či jakýmkoliv způsobem užije kteroukoliv informaci umístěnou na internetových stránkách provozovatele, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

AUTORSKÉ PRÁVO

Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, lze pouze s předchozím písemným souhlasem AR.

COOKIES

„Cookies“ jsou soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek vytvářeny na pevném disku počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce uložit důležité informace, které uživateli usnadní její následné používání. Jako většina internetových stránek i stránky AR používají cookies. Pokud uživatel nechce cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést odpovídající nastavení svého internetového prohlížeče. Zablokuje-li uživatel používání cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Uživatel nesmí při používání těchto stránek zasahovat do jejich bezpečnosti, nesmí je využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je povinen respektovat autorská práva AR k těmto stránkám. AR upozorňuje uživatele, že vznikne-li AR škoda v případě porušení některé povinnosti vyplývající z těchto pravidel nebo z důvodu jakéhokoliv protiprávního jednání uživatele vztahujícího se k těmto internetovým stránkám, bude tuto škodu v plné výši nárokovat na uživateli.

Být s námi má smysl!

Chcete objevit umění boje Samurajů a stát se součástí týmu, který se řídí autentickými hodnotami bojových umění? Agatsu Ryu vám otevírá dveře do tohoto fascinujícího světa. Agatsu Ryu je vedená aktivními a zkušenými mistry bojových umění, kteří vám budou velkou oporou a umožní vám být lepším člověkem každý den!

První lekce vás nic nestojí, je naší dávkou inspirace pro vás. Přijďte a začněte svou cestu k sebezdokonalení
a vlastním bojovým dovednostem.