HODNOTY A PRAVIDLA

AGATSU RYU NO GENSOKU

TÝM  Agatsu Ryu je tým vzájemně se podporujících lidí, jejichž společným cílem je celoživotní studium japonského bojového umění dle metodiky a principů Agatsu Ryu.
ZODPOVĚDNOST Jsme zodpovědní vůči sobě, ale i vůči ostatním. Naší zodpovědností je uchování tohoto tradičního bojového umění a šíření myšlenky Agatsu Ryu.
AGATSU Smyslem bojového umění je všestranný rozvoj. Agatsu znamená uvědomit si, že cokoliv se děje, je měnitelné. Špatné návyky mohou být nahrazeny těmi správnými. Agatsu učí odpoutat se od svého ega, překročit vlastní stín a být opravdu svobodný.
LOAJALITA Jsme loajální vůči Agatsu Ryu i svému učiteli. Loajalitou vyjadřujeme svou vděčnost za možnost praktikovat bojové umění v Agatsu Ryu.
RESPEKT Respektujeme se navzájem a dodržujeme danou hierarchii v Agatsu Ryu. Je pro nás osobní zodpovědností respektovat druhé.

Přínos Agatsu Ryu

Bojová umění obecně podporují rozvoj osobnosti. Naši snahou je ukazovat veřejnosti přínos ve studiu bojového umění s uvědoměním si užitku pro společnost.

Osobní a profesní rozvoj 

Každý praktikant bojového umění v Agatsu Ryu dostává rovnou příležitost a možnost pracovat na sobě, rozvíjet se a to jak profesně, tak osobnostně. Praktikanti si osvojují a rozvíjí kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na praktikantovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti týmové spolupráce, technické vyspělosti, obecných znalostí v Jujutsu/Aikido a v neposlední řadě i jednotlivých – dílčích – úkolů.

Sdílené vize a synergie

Máme zájem a chuť spolupracovat s dalšími školami bojového umění Jujutsu/Aikido, které sdílejí podobné hodnoty a chtějí spolupracovat na naplňování společných cílů. Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat hranice našich možností.

Odpovědnost a důvěra

Praktikovat Jujutsu/Aikido nelze bez vzájemné důvěry, proto od počátku spolupráce se studenty i s kolegy budujeme vzájemnou důvěru. Důvěra je podmínkou pro úspěšné studium i vztahy. Jsme odpovědní za kvalitu výuky a uchování bojového umění pro další generace.