HODNOTY A PRAVIDLA

AGATSU RYU NO GENSOKU

AGATSU

– princip překonání sebe sama

V Agatsu Ryu je naším cílem studium bojového umění, nikoliv jeho trénováním.

Studium předpokládá snahu o vlastní zdokonalování a všestranný rozvoj dovedností. Agatsu znamená uvědomit si, že pouze vítězství nad sebou samým je to nejhodnotnější.

CHŪSEI

princip loajality a správného chování

Loajalita k učitelům, stejně jako chápání a přijetí zásad, které v Agatsu Ryu máme. Loajalita je věrnost projevovaná skrze správné chování.

Do tohoto principu zahrnujeme i důvěru – bez oboustranné důvěry nelze praktikovat bojové umění v Agatsu Ryu.

AIKI

– princip rovnováhy – harmonické energie

V Agatsu Ryu panuje pozitivní energie i přístup.

V technikách uplatňujeme princip harmonické energie – využíváme energii protivníka.

Síla se nenachází zdaleka jen ve svalech. Větší sílu má naše mysl.

SHINRAI-SEI

– princip spolehlivosti, autentičnosti

V Agatsu Ryu se učíme autentická japonská bojová umění.

Každý skutečný člen Agatsu Ryu je důvěryhodný a spolehlivý.

SONKEI – princip respektu Respektovat se vzájemně a dodržovat hierarchii v bojovém umění i Agatsu Ryu.

Je osobní odpovědností každého člena Agatsu Ryu respektovat druhé.


Přínos Agatsu Ryu

Bojová umění obecně podporují rozvoj osobnosti. Naši snahou je ukazovat veřejnosti přínos ve studiu bojového umění s uvědoměním si užitku pro společnost.

Osobní a profesní rozvoj 

Každý praktikant bojového umění v Agatsu Ryu dostává rovnou příležitost a možnost pracovat na sobě, rozvíjet se a to jak profesně, tak osobnostně. Praktikanti si osvojují a rozvíjí kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na praktikantovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti týmové spolupráce, technické vyspělosti, obecných znalostí v bojovém umění a v neposlední řadě i jednotlivých – dílčích – úkolů.

Sdílené vize a synergie

Máme zájem a chuť spolupracovat s dalšími školami bojového umění, které sdílejí podobné či stejné hodnoty a chtějí spolupracovat na naplňování společných cílů. Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat hranice našich možností.

Odpovědnost a důvěra

Praktikovat bojové umění nelze bez vzájemné důvěry, proto od počátku spolupráce se studenty i s kolegy budujeme vzájemnou důvěru. Důvěra je podmínkou pro úspěšné studium i vztahy. Jsme odpovědní za kvalitu výuky a uchování bojového umění pro další generace.