Agatsu Ryu LOGO

Logo Agatsu Ryu bylo zavedeno již v roce 2000, avšak až do roku 2013 se nejednalo o jednotný vizuální styl. Ten byl zaveden až v roce 2017. Autorem loga v podobě jakou máme nyní je prof. Mladen Burazerović, který nám logo vytvořil jako dárek.

Agatsu Ryu logo – 2017

K malé úpravě došlo o rok později, protože se postupně rozšířila výuka v Agatsu Ryu o další bojová umění. Proto bylo logo upraveno do současné podoby. Historie přerovského loga se ale neomezuje jen na uvedené krátké období. Logo Agatsu Ryu (tehdy Ju jitsu Přerov) se poprvní objevilo již v roce 2001…

Níže jej představujeme i s vysvětlením:

Agatsu Ryu