Bojová umění - Přípravka

Jedná se o skupinu dětí ve věku od 4 do 9 let.

Tato skupina je zaměřena na všestranný pohybový rozvoj. Děti se naučí pracovat se svým tělem, poznávají své možnosti a k tomu se učí základy bojového umění Džúdžucu.

  • Cvičení 2× týdně
  • Všestranný pohybový rozvoj
  • Zkoušky na technické stupně
  • Akce pro děti
  • Kvalifikovaní učitelé

Děti v této skupině mohou skládat zkoušky na technické stupně, které jsou rozlišené barevnými pásky. Zároveň máme pro děti připraveno mnoho akcí, které jim umožní rozvíjet se technicky, obecně motoricky a taktéž nevědomě zlepšovat své mentální schopnosti.

Děti se naučí základům gymnastiky, pohybu svého těla a také jemné motoriky. Pracujeme na jejich reakcích, práci se svým tělem a schopnosti zvládat různé situace, se kterými se mohou v životě setkat.