Načítání...

Čtěte více

Lékařské prohlídky

Vytvořil: Agatsu

Téma lékařských prohlídek se v bojových umění řeší již několik let. Vlastně by se dalo říci, posledních deset, patnáct let. V té době totiž došlo k výraznému oddělení od bojových sportů, které mají zcela nezpochybnitelné místo a popularitu (např. džudo a karate). V bojových umění (nezávodí se v nich; tedy např. právě „naše“ Jūjutsu, Aikijutsu, Kenjutsu ale také Aikido) však nejsou vysoké nároky na krátkodobé zátěže. Sportovec musí být ve skvělé kondici a podávat vrcholové výkony. V tomto případě i na tatami. V bojovém umění však primárně nejde o sportovní výkony, natož vrcholovou přípravu sportovce, ale o běžnou zátěž.

Bavíme se o zátěži běžného člověka, který se pravidelně hýbe, avšak neběhá na čas, nehází oštěpem do dálky a ani se nesnaží provést (s nadsázkou) dvě stě technik za minutu. Logicky vzato by tedy z tohoto mělo vyplynout, že takové potvrzení není potřeba. Pokud si půjdu zaběhat do lesa (rekreačně, ne závodně), tak také žádné potvrzení od lékaře nepotřebuji. Jak to tedy doopravdy je?

O sportu se píše a vše podrobně uvádí ve vyhlášce č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Nikde pojem „bojová umění“ anebo „nesportovní“ bojová umění zahrnuta nejsou. Lékařský posudek se vydává za účelem

  • Výkonnostního sportu (např. soutěže)
  • Organizovanému sportu, neorganizovanému sportu anebo předmětu tělesná výchova.

Nás samozřejmě z tohoto výčtu nejvíce zajímá druhá odrážka. Do této skupiny již každé bojové umění patří. Vzhledem k tomu, že bojové umění je obecně vnímáno jako sport (i když mylně), neexistuje další kategorie, kam bychom se mohli dostat. Proto se nás lékařské prohlídky týkají a dle vyjádření MZČR, které máme v Agatsu Ryu k dispozici (i k nahlédnutí), musí každý student lékařskou prohlídku absolvovat a doložit tuto prohlídku na formuláři „žádost o posouzení zdravotní způsobilosti.“ Je přitom zcela jedno, zda je to na formuláři, který Agatsu Ryu vydá, anebo na formuláři od lékaře, resp. poskytovatele zdravotních služeb.

Zdravotní prohlídka obsahuje, opět dle §3 odst. 2 vyhlášky:

  1. rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,
  2. sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,
  3. rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována,
  4. komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována, a
  5. rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově, (dále jen „základní vyšetření“).

Podle § 7 odst. 1 se za účelem zjištění nemocí, vad nebo stavů, které by vedly při výkonu organizovaného sportu ke zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných osob provádí jednorázová lékařská prohlídka a podle § 7 odst.3 jednorázová lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením, věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu nebo předmětu tělesná výchova nebo jde-li o zdravotně náročnou sportovní disciplínu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.  

O tom, na jaké další vyšetření vás lékař pošle je tak naprosto v kompetenci lékaře. Toto ovlivňuje váš aktuální zdravotní stav, ale také dřívější komplikace či výsledky laboratorních testů. V případě, že máte autoimunní onemocnění, problémy se zády či srdcem, tlakem nebo alergiemi, je pravděpodobné, že budete odesláni na specializované pracoviště. I u relativně zdravého člověka však může lékař nařídit specializované vyšetření, které musíte podstoupit, pokud chcete bojové umění dělat. Věřte svému lékaři a jeho odbornosti. Jistě ví, co dělá.

Co se doby platnosti posudku týká, je na lékaři, jakou dobu platnosti posudku zvolí. Může (dle vašeho zdravotního stavu) zvolit dobu dle zákona (jeden rok) anebo i delší. Můžete se zkusit o tom s lékařem domluvit. Vždy ale respektujte jeho doporučení. Jde o vaše zdraví.

Závěr je tedy jasný. Každý člověk, který se chce věnovat bojovému umění (u sportu bez diskuse), musí mít platný lékařský posudek a je jedno, zda dělá bojové umění, bojové sporty anebo vrcholový sport. I když zřejmé odlišnosti (v prohlídce zejména) zde jsou. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k organizovanému sportu vydává podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „zákon“), v platném znění registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství a podle § 51 odst. 5 zákona je v případě lékařského posudku vydaného registrujícím poskytovatelem posuzujícím lékařem lékař se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství. V případě lékařského posudku vydaného poskytovatelem v oboru tělovýchovné lékařství je posuzujícím lékařem lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru tělovýchovné lékařství.

Dle vyjádření MZČR je potřeba mít tento posudek před začátkem cvičení. Toleruje se však krátké období, než toto potvrzení od lékaře získáte.

I když nás netěší finanční zátěž studenta za lékařský posudek, je to nutná součást působení v Agatsu Ryu (a každé zodpovědné škole bojových umění, sportů anebo sportovního klubu, která dodržuje zákony České republiky) a my toto potvrzení budeme vyžadovat.

Případné dotazy a případně i oficiální vyjádření MZČR k nahlédnutí získáte u kteréhokoliv učitele Agatsu Ryu.

Zpět na blog

Být s námi má smysl!

Chcete objevit umění boje Samurajů a stát se součástí týmu, který se řídí autentickými hodnotami bojových umění? Agatsu Ryu vám otevírá dveře do tohoto fascinujícího světa. Agatsu Ryu je vedená aktivními a zkušenými mistry bojových umění, kteří vám budou velkou oporou a umožní vám být lepším člověkem každý den!

První lekce vás nic nestojí, je naší dávkou inspirace pro vás. Přijďte a začněte svou cestu k sebezdokonalení
a vlastním bojovým dovednostem.