Co je Aikijutsu?

Aikijutsu

Aikijutsu je neozbrojené bojové umění odvozené z Daito Ryu Aikijujutsu. V mnoha bojových uměních je síla a rychlost zdůrazňována v téměř každé situaci. Aikijutsu využívá měkčí a pomalejší typ pohybu, avšak s precizním a efektivním zakončením každé techniky. Většina technik nepotřebuje důraz na sílu obránce, ale právě na preciznost provední každé techniky. Tato důležitá vlastnost Aikijutsu umožňuje provádět techniky i slabším, či jinak znevýhodněným obráncům.

Studenti Aikijutsu se učí neutralizovat útoky pomocí hodu či porazu s dopomocí provádění znehybnění (lámání, páčení) kloubů.

Cílem Aikijutsu v Agatsu Ryu, je získat absolutní kontrolu nad útočníkem, a to jak fyzicky, tak i mentálně. Aikijutsu poskytuje širokou škálu reakcí na agresi, a je zvláště vhodné pro ženy. Využití ale najdeme taktéž u těch profesí, kde je nutné rychle a efektivně neutralizovat protivníka. Vzhledem k povaze Aikijutsu je vhodné i pro ty, kteří mají rádi sofistikované techniky 😉

Výuka Aikijujutsu byla poprvé otevřena široké veřejnosti díky mistrovi Takeda Sokaku na počátku 20. století a v té době se umění stalo známým jako Daito Ryu.Dnes se vyučuje více než 30 druhů Aikijujutsu a Aikido, ztělesňujících širokou škálu technických a filozofických přístupů k umění. 

Přestože Aikijutsu a Aikido mají společné dědictví, existují v umění výrazné rozdíly. Moderní Aikido bylo formováno do značné míry esoterickými náboženskými vírami jeho zakladatele, Ueshiba Morihei, aspekt, který se v žádném případě nevztahuje na Aikijutsu.

Věnujeme se Aikijutsu vytvořenému přesně pro filozofické i praktické potřeby v Agatsu Ryu. Vždy plně efektivní, bojeschopné a vedené tradiční formou. 

Přijďte mezi nás! 🙂

AGATSU RYU AIKIJUTSU