Aikido je japonské bojové umění harmonicky rozvíjející tělo i ducha. Svým nenásilným defenzivním pojetím boje je vhodné pro všechny věkové kategorie, muže i ženy. Studium aikido zahrnuje boj beze zbraně, boj s holí (jo), mečem (boken) a nožem (tanto). Nedílnou součástí výuky jsou dechová a meditační cvičení.

M. Ueshiba
Morihei Ueshiba (1883 – 1969) Zakladatel aikido.

Aikido založil v první polovině 20. století pan Morihei Ueshiba, jeden z největších expertů klasických japonských bojových umění. Jeho snahou bylo vytvořit sytém podporující harmonický rozvoj osobnosti studenta. Tento rys se odráží také v názvu samotného bojového umění, který tvoří tři hlásky – ai (harmonie), ki (životní energie) a do (cesta). Spojení jednotlivých hlásek se nejčastěji překládá jako „cesta harmonie“.

Vyspělost studenta vyjadřuje jeho technický stupeň. Podobně jako v jiných bojových uměních postupuje student řadou zkoušek od nejnižšího stupně (6. kyu) až k 1. kyu. Složením mistrovské zkoušky se stává žák nositelem 1. Danu. Na rozdíl například od judo nejsou jednotlivé žákovské stupně odlišeny barevnými pásy. Nositele danových stupňů odlišuje černý pás a kalhotová sukně zvaná Hakama.

Nácvik technik probíhá nejčastěji ve dvojcích. Jeden ze dvojce má roli útočníka (uke) druhý obránce (tori). Ve svých rolích se pravidelně střídají. Pokročilí žáci studují rovněž boj s více protivníky.

Aikido v Agatsu Ryu vyučujeme od roku 2018, a to dle platného rozvrhu. Technický dohled je zajištěn Seishin Budo Kai, který je členem AJBA.

Použité zdroje: http://www.kaigensin.cz/co-je-to-aikido/