Agatsu Ryu Šidóšakai

 • O nás

  Podmínky dané pro vstup jsou následující:

  • min. 20 let,
  • praxe v Agatsu Ryu v pozici učitele (II. stupeň akreditace) alespoň dva roky,
  • min. 2. Dan Ju Jutsu,
  • loajalita, důvěryhodnost,
  • zájemce v průběhu svého působení v Agatsu Ryu nepozbyl členství.
 • Pracovní náplň

  Mezi kompetence Šidóšakai patří např.

  • Určuje směr Agatsu Ryu Ju Jutsu.
  • Jedná se spolupracujícími školami bojového umění Ju Jutsu.
  • Připravuje a vyřizuje smlouvy a smluvní ujednání s partnery.
  • Vydává a aktualizuje Technický předpis a stanovuje podmínky pro přezkoušení (Kyu, Dan)
  • Pořádá vzdělávací akce (semináře, stáže, workshopy…)
 • HISTORIE ŠIDÓŠAKAI

  Šidóšakai bylo v Agatsu Ryu zavedeno již v roce 2003. Od svého založení působí bez přerušení dodnes.

O Šidóšakai

Šidóšakai je společnost profesionálních učitelů Agatsu Ryu Ju Jutsu. Jedná se o pokračovatele stylu, kteří se rozhodli zasvětit svůj život Ju Jutsu, rozvíjet jej, propagovat a hlavně jej uchovat v tradiční podobě i pro další generace.